046 73 01 30 info@finansbalans.se

Byrån består av tolv redovisningskonsulter varav åtta är auktoriserade och medlemmar i SRF.

Hög kompetens samt brett utbud av mjukvara gör att vi är konkurrenskraftiga när det gäller digitala lösningar och tål att prövas när det är dags att se över administrationen!

Bolaget startades 1988 av Erling Adamsson och den första rekryteringen gjordes strax därefter. Målsättningen har sedan starten varit att driva en fristående redovisningsbyrå med ledord som starkt personligt engagemang, hög kompetens, trivsel på arbetsplatsen och att kunna tillhandahålla ett kontaktnät med kvalificerade samarbetsparters. Nya kunder har tillkommit i en jämn ström, främst på rekommendation, och allt eftersom kundstocken växt har fler medarbetare tillkommit.

Hösten 2017 gjordes ett ägarskifte och Björn Bengtsson tog över. Björn är civilekonom och har tidigare arbetat som revisor på PwC under 20 år, varav 15 som auktoriserad revisor. Här har han främst reviderat ägarledda bolag i varierande storlek och även jobbat med skattefrågor, omstruktureringar, företagsvärderingar, obeståndsfrågor m m.