046 73 01 30 info@finansbalans.se

Bokslutet är bara början

Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder genom engagemang och intresse för kundföretagens verksamheter och människorna bakom. Många har varit med sedan starten 1988 och vi har även flera exempel på att nästa generation företagare väljer oss.

Både stora och små

Vi har kunder där vi fungerar som bolagets egen ekonomiavdelning och kunder där vi endast upprättar bokslut och deklaration en gång per år. Huvuddelen av kunderna är aktiebolag, men vi har också ett antal handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor som kunder.

Det är dina behov och krav det handlar om

Vi strävar efter att maximera nyttan av redovisningen och att presentera resultatet på ett överskådligt och effektivt sätt.

Vi använder den senaste tekniken och utmanar oss själva för att leverera optimal kundnytta och tillhandahålla den bästa lösningen. För att nå dit är ett nära samarbete och en djup insikt och förståelse för kundens affär ett måste.

Vi tar vid där kunden slutar

Ibland är den bästa lösningen att lämna bort hela redovisningen, ibland att du som kund sköter vissa delar själv, t ex kundfakturering och betalningar. Tillsammans med er börjar vi samarbetet med en diskussion för att kartlägga behoven och hitta den bästa lösningen. Allt efter som tiden går förändras behoven och leveransen utvecklas successivt efter era behov.

Vi tillhandahåller en mångfald av tjänster:

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar igenom dina behov och våra lösningar, antingen digitalt eller traditionellt.

 • Löpande redovisning
 • Bokslut
 • Upprättande av årsredovisningshandlingar
 • Fakturering – elektroniskt eller traditionellt
 • Leverantörsfakturahantering – scanning, fakturatolkning, elektronisk attest eller traditionellt
 • Leverantörsbetalningar
 • Löneadministration
 • Projektredovisning
 • Deklarationer
 • Budget
 • Ekonomisk uppföljning
 • Ärenden hos Bolagsverket

I samarbete med vårt kontaktnät kan vi även erbjuda:

 • Rådgivning i komplexa skattefrågor
 • Företagsvärderingar
 • Generationsskiften
 • Företagsutveckling